Historia

lonnrotinkatu-viistokuvailmasta
Rista Simo SER, valokuvaaja 12.10.1970. Helsingin kaupunginmuseo

Lönnrotinkatu 28

Helsingin Eliaksen on suunnitellut arkkitehti Sven Kuhlefelt ja se on valmistunut vuonna 1938. Tontin kadunvarsirakennus on samoin Sven Kuhlefeltin suunnittelema, mutta valmistunut jo vuonna 1931. Kadunvarsirakennus edustaa arkkitehtuurin klassista perinnettä, Eliaksen ollessa esimerkki eleettömästä rationaalisesta hyötyarkkitehtuurista. Rakennus on palvellut teollisuus- ja varastokäytössä, siihen sijoittuu kellari, neljä pääkerrosta ja ullakko. Rakennuksen runko on avoin pilarirunko ylälaattapalkistoineen. Julkisivut ovat rapatut ja koristeettomat, ikkunat ovat teollisuusrakennuksen henkeen suuret moniosaiset ruutuikkunat.

lonnrotinkatu28-1971 Grunberg Constantin, valokuvaaja 1971. Helsingin kaupunginmuseo

Kohde on esimerkki Kampin ja keskusta-alueen teollisesta historiasta. Keskustaan sijainnutta tuotantoa oli erityisesti kirjapainoteollisuus, jonka toimipisteitä keskustassa oli 1930-luvulla kymmeniä. Eräs näistä oli Lönnrotinkatu 28 piharakennus, jossa Kirjapaino Lönnberg toimi pitkään. Tuotantorakennusta on muutettu monessa yhteydessä 1950-1980-luvuilla, vaikkakin 1930-luvun ilme on julkisivuissa edelleen tavoitettavissa. Inventoinnissa v. 1995 rakennusta ei ole arvotettu arkkitehtonisesta, kaupunkikuvallisesta tai rakennushistoriallisesta näkökulmasta, vaikkakin kohteella on merkittävä kaupunkikuvallinen asema osana Aleksanterin teatteria ympäröivää avointa kaupunkitilaa.

lonnrotinkatu-kohopaino Sundström Eric, valokuvaaja 1920-1921. Helsingin kaupunginmuseo

Uudenmaan esikaupunki

1800-luvun alkupuolella Kluuvinlahti täytettiin ja kaupunkiasutus alkoi levitä Kamppiin. J. A. Ehrenströmin asemakaavassa 1812 nykyisen Kampin eteläosa kaavoitettiin Helsingin IV kaupunginosaksi, jonka oli osa silloista Uudenmaan esikaupunkia. Kaupunginosan pääkaduksi tuli puistokatu Bulevardi, joka johti Erottajalta Hietalahden torille. Sen varrelle jäänyt vanha hautausmaa-alue muutettiin puistoksi, johon rakennettiin vuonna 1826 Vanha kirkko.

lonnrotinkatu-ilmasta
Rista Simo SER, valokuvaaja 12.10.1970. Helsingin kaupunginmuseo

Kaupunginosan kadut nimettiin henkilöiden mukaan. Omat nimikkokatunsa saivat ortodoksisen Venäjän suosituimmat pyhimykset Anna, Andreas, Vladimir ja Yrjö. Itsenäistymisen jälkeen Andreaan ja Vladimirin kadut poistettiin “liian venäläisinä”ja ne saivat uudet kansallishenkiset nimet Lönnrotinkatu ja Kalevankatu. Asemakaavoittaja Johan Albrecht (Albert) Ehrenström sai nimikkokadukseen Albertinkadun. Lisäksi alueelle tuli Abrahaminkatu, Eerikinkatu ja Fredrikinkatu, joiden esikuvista ei ole täyttä varmuutta, mutta Eerikinkadun oletetaan kunnioittavan kreivi Carl Erik Mannerheimia.

Kirjapainosta toimistotiloiksi

Lönnbergin kirjapaino siirtyi 1980-luvulla kiinteistöstä Espooseen ja uudeksi omistajaksi tuli rakennusyhtiö Polar. Polar saneerasi entisen teollisuuskiinteistön toimistokäyttöön saatuaan vuokralaiseksi Finnpap:n, joka oli Suomessa tuolloin toimineiden paperitehtaiden yhteinen myyntiyhtiö. Finnpap tarvitsi toiminnassaan runsaasti sähköä, joten kellaritiloihin rakennettiin sitä varten oma muuntamo sekä varavoimakoneet. Koneet on myöhemmin purettu, mutta muuntamo on edelleen toiminnassa.

Kiinteistöä hallinnoi myöskin SKOP, eli Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. Rahamarkkinoiden vapauduttua SKOP toimi erittäin kasvuhakuisesti, mutta ajautui vaikeuksiin 1990-luvulle tultaessa joutuen Suomen Pankin haltuun vuonna 1991. Tässä yhteydessä perustettiin kiinteistösijoitusyhtiö Sponda, jonka haltuun tulivat kaikki SKOP:n kiinteistöt mukaan luettuna Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 28 eli nykyinen Asunto Oy Helsingin Elias.


Foto Roos, valokuvaaja 1937 n. Helsingin kaupunginmuseo

Suomen liityttyä Euroopan Unioniin Finpap:n tyyppiset yhteistoiminnalliset myyntiyhtiöt oli lopetettava ja metsäteollisuuden järjestelyjen yhteydessä Finnpap lopetti toimintansa 1996. Noiden tapahtumien jälkeen Sponda vuokrasi kiinteistön edelleen toimistokäyttöön, ja tiloissa on toiminut kaksikin eri mainostoimistoa.

Täydellinen saneeraus asunnoiksi

Kiinteistö koki seuraavan muutoksen 2010-luvulla, kun se siirtyi kiinteistöjalostaja Mikju Oy:n omistukseen. Kiinteistö saneerattiin moderniksi asuinkiinteistöksi, johon uudet asukkaat muuttivat vappuna 2016. Näin 80-vuoden ikäinen entinen teollisuuskiinteistö sai uuden käyttötarkoituksen upeana ja viihtyisänä Asunto Oy Helsingin Elias -nimisenä arvokiinteistönä.